Bratislavské Staré Mesto uzavrelo spoluprácu s občianskym združením SportInstitute, ktoré pod záštitou a memorandom o spolupráci so Slovenským Olympijským a Športovým Výborom, poskytuje základné a zdokonaľovacie plavecké výcviky pre žiakov na I. stupni základných škôl v rámci hodín telesnej výchovy.

„Výsledkom našich stretnutí a nadviazanej spolupráce budú bezplatné plavecké tréningy pre všetky prvostupňové ročníky staromestských škôl. To znamená, že každé dieťa navštevujúce školu v Starom Meste absolvuje v 1. až 4. ročníku základný tréning malého plavca,“ povedal starosta Starého Mesta Matej Vagač.

Plavecký výcvik zadarmo ako prví absolvujú žiaci Základnej školy Dr. Ivana Dérera. Celkovo ich kurzom v mesiacoch máj a jún prejde viac ako 150 detí. Následne sa výcvikov zúčastnia žiaci zo Základnej školy Hlboká cesta, Základná škola Dubová a 3. ročník Základnej školy Mudroňova. Zostávajúce školy a ročníku budú bezplatne odtrénované v novom školskom roku 2023/2024.

Združenie SportInstitute je riadnym členom Slovenskej plaveckej federácie a má vypracovaný vlastný systém práce s deťmi schváleným Fakultou telesnej výchovy a športu, UK Bratislava, čím je zabezpečená kvalita tréningového procesu.

„Naši tréneri naučia deti plávať, rozvinú nielen ich plavecké zručnosti, ale aj orientáciu pod vodou. Je to naozaj veľmi dôležité, určite sa vďaka tomu budú cítiť vo vode bezpečnejšie. Zároveň je to najistejšia prevencia pred úrazmi a rizikovými situáciami napríklad aj na kúpaliskách či otvorenej vode,. Veľká vďaka patrí nášmu partnerovi J&T Real Estate (JTRE), ktorý financuje  plavecké výcviky pre všetky staromestské školy.“ vysvetľuje Rastislav Bielik, viceprezident a jeden z trénerov občianskeho združenia SportInstitute. 

Zástupca riaditeľov staromestských škôl sa súhrnne vyjadril k téme bezplatných plaveckých výcvikov so SportInstitute.

„Nie je tajomstvom, že je nevyhnutné rozpohybovať deti. Úzko to súvisí z ich duševným zdravím. Som veľmi rád, že sa predstavitelia Starého Mesta zamerali na túto tému a po úspešnom otvorení školských dvorov prichádzajú s ďalšou potrebnou iniciatívou,” dopĺňa Richard Savčinsky, riaditeľ Základnej školy Mudroňova.

Na záver zhrnula našu spoluprácu aj vicestarostka pani Dana Kleinert.

Motivácia detí k pohybu je pre mestskú časť dôležitou prioritou: „Chceme, aby si vytvorili celoživotné návyky vedúce k zdravému životnému štýlu, kvalitnej psychohygiene a zmysluplnému tráveniu voľného času,” uzatvára vicestarostka Dana Kleinert.

Všetky dôležité fakty nájdete aj vo videu z tlačovky, ktorú sme absolvovali s predstaviteľmi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto: https://www.facebook.com/staremesto.sk/videos/184193321196205
 

SportInstitute - srdce pre šport.