Takmer 80 detí, vo veku 6-11 rokov, si vďaka nášmu občianskemu združeniu mohlo počas piatich letných týždňov zlepšiť svoje plavecké, ale aj všeobecné športové zručnosti.

V spolupráci s obcou Chorvátsky Grob, ktorá organizovala detský denný tábor pre svojich občanov a najmä vďaka finančnej podpore nadácie VÚB, sme mohli pre detičky zabezpečiť 3 hodiny plávania s profesionálnymi trénermi a dve športové popoludnia v rámci každého týždňa táborov.

Plavecké hodiny prebiehali na bazéne v Pezinku. Deti boli rozdelené do dvoch skupín na základe ich plaveckých zručností. V skupine slabších plavcov sa deti učili správnej polohe tela na vode, splývať, správne dýchať a práci nôh v plaveckých štýloch kraul a znak. Pokročilejší plavci sa učili správnej technike plaveckých štýlov znak, prsia a kraul, prostredníctvom technických cvičení a prvkového plávania s pomôckami aj bez pomôcok. Na každej hodine nesmeli samozrejme chýbať skoky do vody a zábavné úlohy.

Zaujímavý a nabitý program si deti veľmi užili, skúsili nové veci, našli si nových kamarátov a veríme, že sa nájdu aj taký, ktorých plávanie a všeobecne šport oslovil a budú sa mu venovať aj naďalej.
V rámci športových popoludní si deti skúšali techniku plaveckých spôsobov na suchu, mali atletickú prípravku, cvičenia vo dvojiciach aj športové skupinové súťaže.