Vďaka podpore našich partnerov sa nám darí už ďalším školským rokom realizovať projekt plaveckých výcvikov na školách. 

Bezplatné plávanie sme doteraz poskytli pre viac ako 4000 žiakov na rôznych základných školách. 

Naším cieľom je “aby každý žiak, ktorý opustí základnú školu vedel plávať!”

Naším cieľom je “aby každý žiak, ktorý opustí základnú školu vedel plávať!”

Na tejto ceste nás sprevádzajú najmä:

Bratislavský samosprávny kraj - najlepšie miesto pre život
Hlavné mesto SR Bratislava
Nadácia VÚB
Allos
Mestská časť Podunajské Biskupice a ďalší.

SportInstitute ❤️pre šport