Od 1. novembra t.r. spustil SportInstitute pripravovaný projekt plaveckých výcvikov na základných školách. Plavecký výcvik je riadne zaradený do vyučovacieho procesu žiakov ako súčasť telesnej výchovy. Aj počas pandémie Covid - 19, chceme prispieť k aktívnemu zapájaniu žiakov do športu. Chceme im priniesť silu a krásu plávania.

Plávanie pracuje so základnými motorickými pohybmi, preto je nevyhnutné, aby každý žiak dostal základný plavecký výcvik. Pridanou hodnotou tréningov s nami je získanie základných prvkov synchronizovaného plávania. Ide o formu cvičení, ktoré pomáhajú deťom stabilizovať polohu tela na vode, preto priespievajú k zlepšeniu stability pri samotnom plávaní.

Šport by nemal byť pre žiakov a ich rodičov finančne náročný a preto cieľom SportInstitute je priniesť deťom šport prístupnešie. Naším benefitom pre žiakov, základné školy a rodičov je, že náš výcvik je bezodplatný. Financovaný je z grantov a fondov, najmä z Nadácie VÚB a Bratislavského samosprávneho kraja.

Plavecký výcvik je určený predovšetkým deťom štrtých až druhých ročníkov. Výučba prebieha tzv. intenzívnym plaveckým výcvikom, kde si každá trieda z ročníka v priebehu jedného pracovného týždňa odtrénuje pripravené metodické tréningy. Následne sa žiaci prestriedajú a po skončení prvého bloku (všetky ročníky a triedy) opäť pokračujú v nadstavbových tréningoch.

Intenzívnym plaveckým výcvikom so špeciálnou metodikou maximalizujeme efekt rozvoja plaveckých zručností, garantujeme zlepšenie v technike a progres vo výkonnosti jednotlivých žiakov. Progres netreba chápať ako len zlepšenie kondície žiakov ale aj odstránenia strachu z vody, či bez pomôcok, s cieľom súvislého plávanie 25 metrovej vzdialenosti.

Deti sú rozdelené do menších skupín a každá má vlastného certifikovaného trénera. Tréner vedie hodinu hravou a nenásilnou formou, aktívne spolupracuje s deťmi a snaží sa z nich vytiahnuť maximum ich schopností.

Po mesiaci spolupráce so základnými školami v programe SportInstitute sa nám podarilo zdokonaliť v plávaní 120 detí a to konkrétne 4. ročník a 3 ročník základnych škôl v obci Chorvátsky Grob. Odozva zo strany detí, rodičov ako riaditeľov škôl na seba nenechala dlho čakať. Pozitívne ohlasy nás tešia, napĺňajú a motivujú do ďalšej práce v hľadaní nových škôl a otvoreniu možností spolupráce s ostatnými inštitúciami.

Súčasne s prebiehajúcimi plaveckými výcvikmi sa snažíme získať ďalšie školy, ktoré by mali záujem o zapracovanie plávania do rozvrhu školy ako aj o pripravenú metodickú výučbu plávania.