Počas letných prázdnin občianske združenie SportInstitute opäť zorganizovalo množstvo aktivít pre viaceré skupiny detí. 

Ako je našou tradíciou počas leta sa snažíme deťom dopriať aktívne trávenie voľného času, získavanie nových priateľstiev, utuženie kolektívneho ducha a nadobudnutie nezabudnuteľných zážitkov. Tento rok sme netrpezlivo čakali ako sa vyvinie situácia spôsobená COVID - 19. Naše aktivity boli nachystané a pripravené na tzv. odpálenie. Situácia sa zlepšila a my sme sa mohli pustiť do našej práce pre jednotlivé komunity. V hre boli viaceré projekty a komunitné oblasti, ktorým sme tento rok chceli pomôcť. 

Úvod prázdnin, tento rok takmer 6 nepretržitých týždňov táborovania, patril dennému letnému táboru v obci Chorvátsky Grob, kde SportInstitute ako partner tábora a obce pomohol svojou pridanou hodnotou plávaním. Počas aktívnej spolupráce sa v bazéne vystriedalo takmer 90 plavcov, ktorí si zlepšili svoju plaveckú techniku, alebo získali novú plaveckú zručnosť. Pod dohľadom skúsených inštruktorov sa deti zábavnou formou venovali trénovaniu techniky a správnosti prevedenia jednotlivých plaveckých prvkov. Každý z plavcov absolvoval týždeň aktívneho trénovania a na záver boli za svoju snahu odmenený vrecúškom na pomôcky. 

V polovičke prázdin, a to začiatkom augusta, sme spustili vlastný každoročný projekt pomoci detičkám zo sociálne slabších rodín, ktoré nemajú možnosť navštíviť denné tábory a iné aktivity. Tento rok nás svojou návštevou poctilo 12 detí z 2 sociálnych domovov. Po skúsenostiach z minulého roka sme si pre detičky pripravili plno zaujímavých aktivít, ktoré boli zamerané na šport a pracovanie v tímoch. Každý deň mali pripravený program podľa ktorého pracovali ako včeličky. Prvé dva dni sa deti rozdelili do 2 tímov, vymysleli si vlastný názov a pokrik. Stmelili tímového ducha a vrhli sa na aktivity, ktoré pre nich pripravili inštruktorky. 

Ďalšie dni detičky čakala prvá výzva v podobe Roba Vitteka. Decká si s ním zahrali futbal, poriadne ho prevetrali, rozhýbali a ponaháňali. Na záver malého futbalového turnaja detičky obdržali od partnera STAR AXIS topánky, tričko a krátke nohavice, ktoré im odovzdal priamo Robo Vittek.

Celý týždeň mal náboj Olympíjskych hier, ktoré sa konali v Tokiu. Inštruktorky pripravili pre detičky olympíjsky kvíz, kde jednotlivé tímy proti sebe bojovali v správnych odpovediach. Naučili sa očom je Olympiáda, aké športy sa tam nachádzajú a aký význam majú Olympíjske hry. Každý jeden aktívny člen tímu obdržal vecné ceny od Slovenského olympíjskeho a športového výboru. Súčasťou tohto olympíjskeho dňa si decká pripomenuli návštevu olympíjskeho víťaza z Ria 2016 Mateja Tótha, ktorý ich prišiel pozrieť minulý rok. Decká mu venovali ručne napísané listy aby sa mu na jeho poslednej chodeckej 50tke v Tokiu 2021 darilo. Prečítať si ich môžte v našej galérii. 

Počas celého týždňa detičky nezaháľali ani v bazéne. Každý deň bolo pre nich nachystané osvieženie v podobe plaveckého tréningu. Oproti minulému roku u detí, ktoré nás navštívili boli vidieť výrazné pokroky. Veríme, že sa im v nastolenom trende bude dariť pokračovať. 

Po prehupnutí sa do druhej polovice prázdnin sme ako občianske združenie podporujúce zvyšovanie plaveckej gramotnosti zaviedli plavecké kurzy pre deti, ktoré sa zúčastňujú letných škôl. Pilotný projekt letných plaveckých škôl sme zorganizovali so Základnou školou na Javorovej aleji v obci Chorvátsky Grob. Letné školy v čase pandémie Covid - 19 slúžia na dobehnutie učiva, ktoré prebiehalo takmer 1 rok formou online. V tomto smere je to rovnaké aj v športe. Sme nesmierne radi, že leto v škole môžme spríjemniť plavcom krásnou a ochladzujúcou aktivitou. 

V závere nám neostáva nič iné iba poďakovať partnerom projektu SportInstitute, ktorými sú Allos, STAR AXIS, Nadácia VÚB, Bratislavský samosprávny kraj, Institute of consulting. Bez ich podpory by sa dobré veci neudiali.