Plávanie je jedným zo základných prvkov v synchronizovanom plávaní. Našim cieľom bude priniesť deťom zážitok aj z tohto krásneho, estetického športu.

Našim cieľom je ponúknuť tento šport aj ostatným, tým, že začleníme základné techniky synchronizovaného plávania  do plaveckých tréningov. Tie pomôžu aj plavcom zdokonaliť sa a získať lepší cit pre vodu, a tých, ktorých tento šport osloví, budú mať možnosť sa mu venovať aktívne na klubovej úrovni a pokračovať v ňom.

Synchronizované plávanie má pomerne malú členskú základňu, najmä v mestách mimo Bratislavy. Našou snahou bude vytvoriť základné podmienky pre rozvoj daného plaveckého odvetvia a prilákať čo najviac detí do tohto športu.

Synchronizované plávanie je kombináciou plávania, tanca a gymnastiky. Vyžaduje si silu, rýchlosť, kapacitu pľúc, ohybnosť a schopnosť všetko previesť synchronizovane s hudbou a ostatnými. Našou ambasádorkou v rámci SportInstitute bola aj Olympíjska účastníčka v Rio de Janeiro 2016 Naďa Daabousová, ktorá ukázala svoj talent v našich projektoch.