Intenzívne plavecké výcvik na I. stupni absolvovala ďalšia zo základných škôl.

Žiaci základnej školy v Rusovciach počas 2 mesiacov intenzívne zdokonalovali svoje plavecké zručnosti, zoznamovali sa s vodným prostredím, učili sa bezpečnosti na bazéne ale hlavne mali zo všetkého plno radosti, nových zážitkov.

Radi by sme poďakovali miestnemu poslancovi v Rusovciach Radovanovi Jenčíkovi, riaditeľovi školy Rastislavovi Kunstovi ako aj pani zástupkyni Diane Petrovičovej za ich ochotu a záujem zorganizovať v spolupráci so SportInstitute pilotný projekt na základnej škole.

Za námahu pri organizovaní plaveckých výcvikov sa nám deti odvďačili úsmevmi, výkonmi a chuťou športovať.

Ako sa im darilo sa Vám budeme snažiť priblížiť v pár riadkoch.

Celkovo sa plávania zúčastnilo viac ako 200 deti základnej školy.

Plávanie v Rusovciach odštartovali žiaci 4. ročníka. V tejto skupinke sme sa stretli doteraz s najväčším počtom plavcov v rámci jedného plaveckého ročníka. Takmer 70% detí malo za sebou absolvovaný plavecký výcvik, poprípade aktívne navštevovali plavecké kurzy v rôznych plaveckých oddieloch. Cieľom bolo upevniť a zautomatizovať jednotlivé technické prvky v plávaní, zvýšiť fyzickú odolnosť voči záťaži a naučiť žiakov nové plavecké cvičenia. Žiaci na nové technické prvky reagovali veľmi rýchlo, dokázali si vizuálne cvičenia, ktoré im ukazovali tréneri preniesť do vody a absolvovali to na jednotku. Zvyšných 30 % žiakov sa postupne učilo plaveckým zručnostiam ako sú kraulové, znakové nohy s doskou a následne bez dosky. Ku koncu týždňa dokázali žiaci aj z tejto skupinky súvisle preplávať kraulom takmer 15 metrov.

Spolu so 4. ročníkom sa vo vode striedali aj žiaci predškolského ročníka materskej školy v Rusovciach. Na tejto skupinke žiakov bolo vidieť najväčší progres v rámci plaveckých výcvikov v Rusovciach. Prvá hodina sa niesla v duchu strachu a neistoty, avšak ďalšie plavecké hodiny boli už iba úsmevy a túžba po zdokonaľovaní. Postupne sa v tréningovom procese začali cítiť ako ryby vo vode, naučili sa narábať so svojím telom a polohou vo vodnom prostredí a na konci absolvoval každý žiak takmer 15 metrov plávania vkuse. Niektorí jednotlivci dokázali preplávať aj bez plaveckých pomôcok.

Žiaci 3. a 2. ročníka absolvovali plavecké výcviky v hojnom počte. Išlo o početné skupiny detí, u ktorých bol vidieť fyzický rozdiel vo výkonnosti. Skupinky sa delili na menšie počty žiakov (3 skupiny) v rámci jednej hodiny, ktorej sa aktívne venoval plavecký tréner. Vďaka veľkému počtu trénerov na celkovú skupinu žiakov sme dokázali zaručiť pokrok a progres v plávaní. Žiaci postupne prešli od kraulových a znakových nôh k prevedeniu celých plaveckých spôsobov. Ku koncu týždňa sa žiaci spolu s trénermi snažili zvýšiť fyzickú výkonnosť, stabilizovať techniku v plávani a odstrániť drobné chyby, ktoré na úvod museli zvládnuť. Cieľom bolo preplávanie 15 až 25 metrov súvislým plávaním bez nároku na čas. Absolvovaním tohoto cieľa splnili svoj výkonnostný progres.

V rámci plaveckých výcvikov sa nám podarilo zapojiť do projektu aj 2 ukrajinské plavecké trénerky, ktoré museli bohužiaľ odísť zo svojej rodnej vlasti. Radosť, ktorú preniesli na deti minimalizovala rečové bariéry a deti dokázali plynulo pokračovať k splneniu stanovených cieľov.

V ďalšom školskom roku sa spolu s Rusovčanmi naučíme novým plaveckým zručnostiam, zopakujeme si už zaplávané cvičenia a budeme sa snažiť priviesť techniku na vyššiu úroveň u každého jedného žiaka.

Veľké poďakovanie patrí ambasádorovi projektu Radovanovi Jenčíkovi, ktorý dokázal zabezpečiť zo zdrojov miestneho zastupiteľstva finančné prostriedky na autobus a SportInstitute zabezpečil organizáciu plaveckých výcvikov. Tým mali detičky plavecké výcviky úplne bezplatne.

SportInstitute - srdce pre šport.