je oficiálny partner a

Našim cieľom je deťom a mládeži umožniť športovať a vytvárať pozitívny vzťah k pohybu.

Uvedomujeme si, že aktívne trávenie voľného času môže pozitívne formovať mladého človeka, čím získa zdravé princípy aj pre nasledujúce roky života. Deti si v kolektíve nielen zlepšia svoje športové zručnosti, ale naučia sa aj disciplíne, zodpovednosti, motivácii dosahovať výsledky a v neposlednom rade získajú nové priateľstvá a zážitky na celý život. Našou snahou je rozvíjať talent aj tým, ktorým to sociálne zázemie aktuálne neumožňuje.

Pomáhame aj mladým talentovaným športovcom, keďže v súčasnosti akýkoľvek šport na profesionálnej úrovni je finančne nákladnou činnosťou. Našim záujmom je podpora mladých profesionálov, preto im poskytujeme rôzne formy finančnej podpory pre vytvorenie kvalitnejších tréningových podmienok.


SportInstitute v Bratislave a okolí

Partneri projektu

Partnerstvo so školami

Športovci, ktorých podporujeme: