je oficiálny partner a

Našim cieľom je deťom a mládeži umožniť športovať a vytvárať pozitívny vzťah k pohybu.

Uvedomujeme si, že aktívne trávenie voľného času môže pozitívne formovať mladého človeka, čím získa zdravé princípy aj pre nasledujúce roky života. Deti si v kolektíve nielen zlepšia svoje športové zručnosti, ale naučia sa aj disciplíne, zodpovednosti, motivácii dosahovať výsledky a v neposlednom rade získajú nové priateľstvá a zážitky na celý život. Našou snahou je rozvíjať talent aj tým, ktorým to sociálne zázemie aktuálne neumožňuje.

Pomáhame aj mladým talentovaným športovcom, keďže v súčasnosti akýkoľvek šport na profesionálnej úrovni je finančne nákladnou činnosťou. Našim záujmom je podpora mladých profesionálov, preto im poskytujeme rôzne formy finančnej podpory pre vytvorenie kvalitnejších tréningových podmienok.


Partneri projektu

Partnerstvo so školami

Športovci, ktorých podporujeme: