25
zapojených trénerov
4000
odtrénovaných žiakov
9
zapojených škôl
10067000
odplávaných metrov

má 3 základné piliere

Slovenský športový a olympijský výbor drží nad našou činnosťou záštitu.

Slovenská plavecká federácia
- sme jej riadnym členom.

Faktulta telesnej výchovy a športu UK schválila našu metodiku tréningového procesu.

Chceme zlepšiť prístup k športu pre detí a mládež v regiónoch prostredníctvom plaveckých výcvikov, poskytovaných bezplatne.

Sme filantropicko-komunitný projekt realizujúci bezplatné plávanie pre deti na základných školách v rámci telesnej výchovy vždy pre všetkých žiakov I. stupňa príslušnej školy. Bezplatnosť projektu je možné realizovať vďaka nadáciám, grantom, dotáciám, 2% a štedrosti súkromných prispievateľov, ktorými sú fyzické aj právnické osoby.

Pomáhame aj mladým talentovaným športovcom, keďže v súčasnosti akýkoľvek šport na profesionálnej úrovni je finančne nákladnou činnosťou. Našim záujmom je podpora mladých profesionálov, preto im poskytujeme rôzne formy finančnej podpory pre vytvorenie kvalitnejších tréningových podmienok.


SportInstitute v Bratislave a okolí

Partneri projektu

Partnerstvo so školami

Športovci, ktorých podporujeme: