25
zapojených trénerov
4068
odtrénovaných žiakov
10
zapojených škôl
10067500
odplávaných metrov

má 3 základné piliere

Záštita a Memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom

Slovenská plavecká federácia
- sme jej riadnym členom.

Faktulta telesnej výchovy a športu UK schválila našu metodiku tréningového procesu.

Chceme zlepšiť prístup k športu pre detí a mládež v regiónoch prostredníctvom plaveckých výcvikov, poskytovaných bezplatne.

Sme filantropicko-komunitný projekt realizujúci bezplatné plávanie pre deti na základných školách v rámci telesnej výchovy vždy pre všetkých žiakov I. stupňa príslušnej školy. Bezplatnosť projektu je možné realizovať vďaka nadáciám, grantom, dotáciám, 2% a štedrosti súkromných prispievateľov, ktorými sú fyzické aj právnické osoby.

Program bezplatného plávania na základných školách, ktoré realizujeme prostredníctvom nášho oz SportInstitute, a pri ktorom sa snažíme napĺňať myšlienku „Každé dieťa, ktoré ukončí základnú školu by malo vedieť plávať“, do dnešného dňa absolvovalo viac ako 4 000 žiakov základných škôl v Bratislave a okoliu, ktorí odplávali viac ako 10.000.000 metrov v bazénoch.


SportInstitute v Bratislave a okolí

Partneri projektu

Partnerstvo so školami

Športovci, ktorých podporujeme:

POMÔŽTE