Vedeli ste, že už 4 000 žiakov spolu s nami odplávalo viac ako 10 000 000 metrov?

SportInstitute, o.z. poskytuje bezplatné základné a zdokonaľovacie plavecké výcviky pre žiakov na I. stupni základných škôl počas hodín telesnej výchovy.

Túto činnosť vykonávame pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru a členstva v Slovenskej plaveckej federácie.

Prácu s mládežou vykonávame na základe vlastného systému práce s deťmi schváleným Fakultou telesnej výchovy a športu, UK Bratislava, vychádzajúceho zo Smernice Ministerstva školstva o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl, a sme intregrovaní do školského vzdelávacieho systému.

Balíček podpory v rámci pomoci zabezpečnenia plaveckých výcvikov pre najväčší počet žiakov:

17 eur    - podporíte 1 žiaka
170 eur  - podporíte 10 žiakov
340 eur  - podporíte 20 žiakov
510 eur  - podporíte 30 žiakov
4 500 eur - podporíte celý I. stupeň na základnej škole

Pridajte sa a pomôžte nám naučiť čo najviac detí plávať.

SportInstitute - srdce pre šport ❤️

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.