Vedeli ste, že už 4 200 žiakov spolu s nami odplávalo viac ako 11 000 000 metrov?

SportInstitute, o.z. poskytuje bezplatné základné a zdokonaľovacie plavecké výcviky pre žiakov na I. stupni základných škôl počas hodín telesnej výchovy.

Túto činnosť vykonávame pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru a členstva v Slovenskej plaveckej federácie.

Prácu s mládežou vykonávame na základe vlastného systému práce s deťmi schváleným Fakultou telesnej výchovy a športu, UK Bratislava, vychádzajúceho zo Smernice Ministerstva školstva o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl, a sme intregrovaní do školského vzdelávacieho systému.

Pomôžte nám zabezpečiť rovnaký zážitok, aký mali vaše deti a spoločne s Vami naučíme ďalšie deti plaveckým zručnostiam. Dobrovoľným príspevkom nám pomôžte zapojiť do bezplatných plaveckých výcvikov nových 4 200 žiakov zo základných škôl v Bratislave a okolí.

Pridajte sa a pomôžte nám naučiť čo najviac detí plávať.

SportInstitute - srdce pre šport ❤️

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.