Súťaž o maskota SportInstitute !

Milí rodičia, žiaci a učitelia,

s radosťou plnou očakávania vyhlasujeme školskú súťaž o vytvorenie maskota pre našu organizáciu „SportInstitute“, ktorá poskytuje bezplatne plavecké výcviky pre žiakov na I. stupni základných škôl. Cieľom súťaže je snaha o zviditeľnenie a posilnenie našej športovej komunity.

Pravidlá a postup súťaže:

Vytvorte jedinečného a zábavného maskota pre SportInstitute!

Maskot musí reflektovať tematiku a činnosť „SportInstitute“. Maskotom môže byť zviera, ľudská postava alebo abstraktný symbol. Môže byť nakreslený alebo vytvorený v 3D podobe. Pohraj sa s tvarmi, farbami - kreativite a fantázii sa medze nekladú!!!

  • Triedne kolo – žiaci I. stupňa samostatne alebo v tímoch vytvoria vlastného maskota, z ktorého najlepší triedny návrh postúpi do školského kola.

  • Školské kolo - z víťazných maskotov z každej triedy bude vyhlásený v rámci školy najlepší maskot, ktorého vyberú žiaci a učitelia školy a ktorý postúpi do verejného hlasovania.

  • Verejné hlasovanie o víťazného maskota pre “SportInstitute”. Víťazný návrh bude reprezentovať školu vo verejnom hlasovaní a bodovaní odbornou komisiou. Bude prebiehať online na stránke www.sportinstitute.sk alebo cez EduPage. Hlasovať môže ktokoľvek - žiaci, rodičia, učitelia, ale aj starí rodičia…

Víťazný maskot vybraný odbornou komisiou a na základe verejného hlasovania bude odmenený  ocenením.

Termíny súťaže:

Triedne kolo: 27.5. - 9.6.2024

Školské kolo hlasovania: 10. – 15.6.2024

Verejné hlasovanie: do 30.6. 2024

Vyhlásenie víťazného maskota: k začiatku nového školského a plaveckého roka 2024/2025