Hlavnou činnosťou SportInstitute

je rozvíjanie plaveckých zručností u detí v rámci hodín telesnej výchovy a u tých, ktorým to sociálne zázemie aktuálne neumožňuje. Uvedomujeme si, že aktívne trávenie voľného času pozitívne formuje mladého človeka. Môže si tak osvojiť zdravé princípy aj pre nasledujúce roky svojho života. Deti si v športovom kolektíve nie len zlepšia svoje pohybové zručnosti, ale naučia sa disciplíne, zodpovednosti, motivácii dosahovať výsledky a v neposlednom rade, získajú aj nové priateľstvá a mnohé zážitky, ktoré im zostanú na celý život.

Keďže v súčasnosti je čas drahocenný, občianske združenie pomáha na základných školách s vytvorením konceptu plávania, ktoré je implementované do školských rozvrhov v rámci hodín telesnej výchovy. Zabezepčením certifikovaných trénerov, ktorý postupujú na základe vypracovanej a schválenej metodicko-didaktickej pomôcky pre plavecké výcviky sú hodiny plávania kvalitné, zábavné a efektívne. Koncept plaveckých výcvikov v rámci hodín telesnej výchovy má vytvárať podmienky pre zvyšovanie členskej základne plavcov. 

Keďže v súčasnosti akýkoľvek šport na profesionálnej úrovni je finančne nákladnou činnosťou, občianske združenie pomáha aj mladým talentovaným profesionálom, ktorým poskytuje finančnú podporu na vytvorenie kvalitnejších tréningových podmienok.

Aktuálna činnosť SportInstitute je smerovaná na poskytovanie základného plaveckého výcviku pre základné a stredné školy v rámci hodín telesnej výchovy.


Vedenie občianskeho združenia


Ing. Ivan Krištof
prezident občianskeho združenia


Ing. Rastislav Bielik
viceprezident občianskeho združenia

je oficiálny partner a

Ako fungujeme?

Podporujeme deti a mládež v športe, či už finančne, alebo vytvorením najlepších podmienok.

Prečo to robíme?

Pretože vieme, že šport formuje nie len osobnosť, ale tvorí neodmysliteľnú časť zdravého životného štýlu.

Ako sa zapojiť?

Jednoducho, vyplňte prihlášku a my Vás budeme kontaktovať.