Hlavnou činnosťou SportInstitute

je rozvíjať talent práve tým, ktorým to sociálne zázemie aktuálne neumožňuje. Uvedomujeme si, že aktívne trávenie voľného času pozitívne formuje mladého človeka. Môže si tak osvojiť zdravé princípy aj pre nasledujúce roky svojho života. Deti si v športovom kolektíve nie len zlepšia svoje pohybové zručnosti, ale naučia sa disciplíne, zodpovednosti, motivácii dosahovať výsledky a v neposlednom rade, získajú aj nové priateľstvá a mnohé zážitky, ktoré im zostanú na celý život.

Keďže v súčasnosti akýkoľvek šport na profesionálnej úrovni je finančne nákladnou činnosťou, občianske združenie pomáha aj mladým talentovaným profesionálom, ktorým poskytuje finančnú podporu na vytvorenie kvalitnejších tréningových podmienok.

Aktuálna činnosť SportInstitute je smerovaná najmä na poskytovanie základného plaveckého výcviku pre deti a dorast.


je oficiálny partner

Ako fungujeme?

Podporujeme deti a mládež v športe, či už finančne, alebo vytvorením najlepších podmienok.

Prečo to robíme?

Pretože vieme, že šport formuje nie len osobnosť, ale tvorí neodmysliteľnú časť zdravého životného štýlu.

Ako sa zapojiť?

Jednoducho, vyplňte prihlášku a my Vás budeme kontaktovať.