Základné rozdiely

Človek je schopný pohybovať sa v rôznom prostredí. Najčastejšie na suchu, ale nie je mu cudzí ani pohyb vo vodnom prostredí, kde dokáže veľmi efektívne koordinovať svoje svalové partie a - PLÁVAŤ. Ide o špecifickú lokomóciu – pohyb vpred vykonávaný predovšetkým hornými končatinami na rozdiel od pohybu na suchu, kde je základným pohybovým vzorom pohyb vpred vykonávaný dolnými končatinami, teda krok.

Nejde však o jedinú zásadnú odlišnosť. Kým ako suchozemci máme kontakt s pevným povrchom, ako plavci sa musíme naučiť vznášať a stojí nás to väčšie úsilie. Musíme sa udržať na hladine, pričom jedinou oporou sme si my sami, naše telo, koordinácia pohybov a plavecká technika. Skúsenosti, ktoré máme z pohybu na suchu nám pomôžu len veľmi málo. Hoci vieme bez problémov kráčať, behať, skákať, či hádzať loptou, voda je úplne iný svet.

My v SportInstitute vodu milujeme a je naším cieľom, aby ju milovali aj ostatní, aby sa jej nebáli, ale pritom si zachovali rešpekt, ktorý si zaslúži a ktorý nám môže zachrániť život. Pracujeme najmä so žiakmi na prvom stupni základných škôl, lebo vieme, že čím skôr si deti osvoja nové pohybové vzorce, tým pevnejšie a kvalitnejšie návyky si pre ďalší život vybudujú. Voda je jedinečné prostredie, ktoré svojimi vlastnosťami umožňuje vykonávať pohyb, ktorý je diametrálne odlišný od pohybu na suchu a má rôznorodé blahodarné účinky na ľudský organizmus a psychiku.

A teraz trochu fyziky

Žiaden strach, nepôjde o nudné vzorce. V najbližších riadkoch sa vám len budeme snažiť priniesť a ukázať rozdiely medzi pohybom vo vode a pohybom na suchu, aby sme si doplnili vedomosti. Pri plávaní, rovnako ako pri každej inej aktivite, ide predovšetkým o pochopenie súvislostí, takže najskôr sa pokúsime naučiť „plávať hlavu“.

Hlavné rozdiely pohybu na suchu a vo vode

Fyzikálne vlastnosti a ich pôsobenie na ľudské telo

- vo vodnom prostredí pôsobí predovšetkým vztlaková sila, kým pri pohybe na suchu gravitácia

Poloha tela

- vo vode horizontálna, na suchu vertikálna. Horizontálna poloha nám umožňuje rýchlejší pohyb vo vode, kým na suchu by sme sa v tejto polohe dosť natrápili

Forma pohybu

- Vznášanie sa pri hladine v dôsledku vztlakových síl, vyrovnanej hustoty vody a ľudského tela, aj keď- vznášanie je asi príliš vzletné vyjadrenie, človek sa pri tom vznášaní dosť natrápi
- Pri plávaní pracujú rovnomerne obidve polovice tela (pravá-ľavá, predná-zadná)
- Pohyblivosť pohybového aparátu človeka je predpokladom efektivity plávania,
- Rôzne zmeny polohy tela vo vodnom prostredí oproti vertikálnej polohe tela na suchu,
- Pri plávaní sa človek opiera o tekutú substanciu, kde odpor, tlak a vztlak vytvárajú oporu pohybujúcim sa končatinám,
- Antigravitačné účinky hydrostatického vztlaku, odľahčujú chrbticu a znižujú prudké nárazy, ku ktorým dochádza na suchu,
- Pohyb vpred pri plávaní realizujú prevažne horné končatiny, aj keď spodné sa im snažia sekundovať. Pri pohybe na suchu ide takmer výlučne o zaťažovanie dolných končatín, horné majú pri bežnom pohybe zväčša len marginálnu funkciu.

Rovnováha, stabilita polohy tela má rozdielne determinanty voči rovnováhe na suchu. Umiestnenie ťažiska tela u človeka ovplyvňuje rýchlosť klesania dolných končatín pod hladinu vody. Výrazne sú v tomto smere rozdiely medzi ženami a mužmi čo je ovplyvnené stavbou a skladbou tela. 

Vykonávanie akýchkoľvek cvičení vo vode i napriek jednoduchej pohybovej štruktúre je náročné na koordinácie nervového, pohybového, zmyslového, termoregulačného systému, ktoré sú neustále dráždené hydromechanickými vlastnosťami vody. Voda proste kladie odpor. Tento odpor ale nie je samoúčelný.

Ak sa ste zmeškali našu sériu predošlých článkov, môžte si ich prečítať v našej galérii https://www.sportinstitute.sk/clanky


SportInstitute, srdce pre šport