Milí rodičia, priatelia a všetci so srdcom pre šport,

ako každý rok, aj tento sa blíži povinnosť odovzdania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov. Môžete sa sami rozhodnúť, či časť dane skončí v štátnom rozpočte alebo bude radšej prevedená v prospech neziskových organizácii. Chceli by sme vás v tomto období poprosiť o podporu nášho inštitútu práve vašimi 2 %. Vďaka vašim 2% budeme môcť naučiť plávať ešte viac detí na školách. Plávajú s nami hlavne deti zo znevýhodnených sociálnych podmienok a my sme radi, že im môžeme toto umožniť.

Prosíme, aby ste si dali pozor na najčastejšie chyby, ktoré môžu vzniknúť pri vyplnení tlačiva ako sú napr. neúplné údaje o poskytovateľovi alebo neskoré doručenie tlačiva na daňový úrad (po 30.4.2024).


Postup krokov na poukázanie 2 % sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba-zamestnanec, alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo právnická osoba:

NÁVOD AKO DAROVAŤ 2% Z VAŠEJ DANE:


1. Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie – nepotrebujete žiadne tlačivá, len priamo v daňovom priznaní vyplníte údaje o klube ako prijímateľovi 2% dane (nižšie v texte „ÚDAJE O KLUBE“).


2. Fyzická osoba, ktorej robí ročné zúčtovanie preddavkov zamestnávateľ – do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vyplnené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE, na základe Potvrdenia vypíšte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % (súčasť prílohy tohto e-mailu). Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (osobne, poštou alebo prostredníctvom nás) na daňový úrad podľa vášho trvalého pobytu najneskôr do 30. apríla 2024.


3. Právnická osoba – môžete poukázať 1,5 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, jednému však minimálne 8 EUR, nepotrebujete žiadne tlačivá, iba priamo v daňovom priznaní vyplňte údaje o klube ako prijímateľovi poukázanej časti dane.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 52 466 876
  

Právna forma: občianske združenie 


Obchodné meno: SportInstitute


Sídlo: Laurinská 134/3, 811 01 Bratislava                                                                                                        


Ďakujeme za Vaše 2% dane z príjmu 

STIAHNUŤ TLAČIVO