Správne dýchanie

Pri plávaní je základnou a nevyhnutou požiadavkou dýchanie, ktoré má výrazný vplyv na zdravie. Dýchanie pri plávaní má svoj dychovo-pohybový vzorec a skladá sa z niekoľkých neoddeliteľných fáz. Fázy správneho dýchania mimo plávania sú:
- vdych nosom so zatvorenými ústami,
- dychová pauza na konci každého vdychu,
- výdych ústami,
- výdychová pauza na konci výdychu.

Vzorec dýchania pri plávaní

Vzorec dýchania sa pri plávaní môže líšiť, nakoľko je úzko previazaný s prácou, pohybom horných končatín, ktoré sa pri plávaní zapájajú. Na základe toho dochádza ku zmene vzorca a jednotlivé fázy sú mierne odlišnejsšie. Fázy dychové vzorca pri plávaní by sme mohli zadefinovať nasledovne:
- Vdych len ústami,
- Pri ponorení tváre do vody aktívny výdych nosom,
- Častokrát, ale nie vždy zadržanie dychu,
- Na záver spolu s dotlačením záberov dynamický výdych nosom aj ústami.

INHALÁCIA

Dýchanie a je úzko prepojené s pohybovým systémom pri plávaní, čo si málokto v dnešnej dobe uvedomuje. Jednotlivé svaly ako sú chrbtové svaly, bránica a brušné svaly úzko spolupracujú pri dýchaní. Následne dochádza k tomu že, svaly hrudníka sa zúčastňujú pri dýchaní a niektoré spolupracujú so svalmi horných končatín. Dýchanie ovplyňuje pohyb chrbtice nakoľko je vedecky preukázaný úzky vzťah medzi chrbticou, hrudníkom a dýchaním. Pravidlo patrí aj naopak, dýchacie pohyby výrazne pomáhajú a ovplyvňujú pohyblivosť a dynamiku chrbtice.

Dýchanie ako liečebný proces

Vzťah, ktorý sme vám vyššie vysvetlili sa využíva aj v liečebných pohybových programoch jednotlivých stredísk na Slovensku. Dynamický charakter dýchania v plávaní, ktorý sa vyžaduje pri pohybovej činnosti a ide o tzv. aktívne dýchanie je výrazne využívaný a odporúčaný lekármi pre pacientov s alergickými ochoreniami horných dýchacích ciest ako aj poruchami pohybového systému.
Plávanie je jedinečný šport a v spočíva v jeho možnosti realizácie v akomkoľvek veku aj v prípade, že iné pohybové aktivity nie sú odporúčané. Plávanie je preto považované za pohybovú aktivitu, ktorá má najnižšie riziko úrazov.

A ako jednoducho a správne plávať?To Vám prinášame v našom článku o výbere vhodného plaveckého trénera https://www.sportinstitute.sk/chcete-sa-zdokonalit-v-plavani-vyberte-si-dobreho-plaveckeho-trenera