Nové športy pre deti na základných školách už čoskoro!


Pracujeme na nových projektoch v oblasti športu, ktoré sa budú zameriavať na všestranný rozvoj detí na I. stupni základných škôl. Doplnkové športy budú plynulo nadväzovať na prirodzený vývoj žiaka na základnej školy a budú nadstavbou plaveckých výcvikov už organizovaných na partnerských školách.