Každý deň používajú žiaci základných škôl plavecké pomôcky, pre ktorých organizujeme bezplatné výcviky.

Podarilo sa nám pre nich zabezpečiť 200 dosiek a 200 slížov, ktoré budú nápomocné v plávaní pre viac ako 5 000 žiakov do konca školského roka 2023/2024.


Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie SPP????

Ďakujeme za všetkých žiakov, ktorým pomôcky pomohli v procese v rámci plávania.