Až 9 detí dostalo možnosť, v rámci nášho neziskového projektu počas leta 2019, spestriť si svoj voľný čas v denných športových táboroch. Tábory prebiehali v piatich turnusoch a rodičia zúčastnených detí nemuseli hradiť poplatok za tento tábor.

Deti si tak mohli bezstarostne, počas celého týždňa, vyskúšať rôzne športové aktivity, ako napríklad plávanie, gymnastiku a atletiku. Zaujímavý a nabitý program si veľmi užili, našli si nových kamarátov a na konci každého týždňa dostali diplom, medailu a tričko.

Ďakujeme trénerom z ROYAL swimming club-u, ktorí sa počas ich prázdninových táborov plne venovali všetkým deťom.