Dnes 14. 12. 2022 sme podpísali s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom memorandum, vďaka ktorému bude SOŠV participovať na zabezpečovaní kvalitnejších podmienok pre žiakov základných škôl na Slovensku, rozvíjať ich plavecké zručnosti, zvýšiť ich bezpečnosť a vyvíjať aktivity k prevencii proti utopeniu sa.

Zaväzujeme sa v tomto memorande realizovať projekt a dosahovať ciele v oblasti poskytovania plaveckých výcvikov, ktoré budeme zabezpečovať prostredníctvom kvalifikovaných trénerov a vzdelávať tak žiakov základných škôl v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom.

Ďakujeme Slovenskému olympijskému a športovému výboru za prejavenú dôveru a podporu vo všetkých aktivitách potrebných pre podporu výučby plávania žiakov na základných školách na Slovensku.

Za SportInstitute podpisoval prezident občianskeho združenia Ivan Krištof.