Milí naši fanúšikovia,

Rok 2021 bol opäť ťažký. Ale ani COVID -19, či zavreté bazény nás od práce neodradili. Chceme náš voľný čas naďalej venovať deťom a pripraviť im okrem plávania aj množstvo ďalších zážitkov.

Sme hrdí na to, že:

1. Záštitu nad našou činnosťou prevzal Slovenský olympijský a športový výbor

2. Máme vlastnú, jedinečnú didaktickú pomôcku pre plavecké tréningy, ktorú schválila Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave

3. Sme riadnym členom Slovenskej plaveckej federácie. Naše deti môžu nielen súťažiť, ale sami môžeme preteky organizovať.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu.

Darujte nám svoje 2% aj v tomto roku.

Každé euro nám umožní poskytnúť týmto deťom základný plavecký výcvik zadarmo.

Návod ako darovať 2% z Vašej dane.

FYZICKÁ OSOBA

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, nepotrebuje žiadne tlačivá, len priamo v daňovom priznaní vyplní ÚDAJE O KLUBE ako prijímateľovi 2% z dane.

Fyzická osoba, ktorej robí ročné zúčtovanie preddavkov zamestnávateľ (do konca februára), potrebuje požiadať zamestnávateľa o vyplenie tlačiva POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Na základe POTVRDENIA vypíše VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%. VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM doručí (osobne, poštou, alebo prostredníctvom nás) na príslušný daňový úrad, podľa miesta trvalého pobytu, do konca apríla 2022.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba môže poukázať 1,5 % (2%) aj viacerým prijímateľom, jednému však minimálne 8 EUR. Nepotrebuje žiadne tlačivá, iba priamo v daňovom priznaní vyplní ÚDAJE O KLUBE ako prijímateľovi na poukázanie časti dane.

ÚDAJE O KLUBE:

Názov: SportInstitute
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 52466876
Sídlo: Laurinská 134/3, 811 01, Bratislava – Staré Mesto